Ngày Chặng Xuất phát - đích Cự ly Kết quả
05/04 1 Cá nhân tính giờ tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) | 08 : 00 AM 4KM
06/04 2 Lễ khai mạc | Vòng đua TP. Hạ Long | 08 : 00 AM 64KM
07/04 3 Hạ Long (Quảng Ninh) - Hải Phòng | 08 : 00 AM 123KM
08/04 4 Vòng đua tại huyện đảo Cát Bà (Hải Phòng) | 08 : 00 AM 52.2KM
09/04 5 Hải Phòng - Hà Nội | 08 : 00 AM 101KM
10/04 6 Vòng đua quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) | 08 : 00 AM 42.5KM
11/04 7 Hà Nội - Thanh Hóa | 08 : 00 AM 154KM
12/04 8 Thanh Hóa - TP. Vinh (Nghệ An) | 08 : 00 AM 139KM
13/04 0 Nghỉ tự do tại TP Vinh - Nghệ An
14/04 9 Nghệ An - Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình (đèo Ngang) | 08 : 00 AM 207.5KM
15/04 10 Quảng Bình - TP. Huế | 08 : 00 AM 162KM
16/04 11 Vòng đua Phú Xuân - Dã Viên (TP. Huế) (12 vòng x 4,5km) | 08 : 00 AM 54KM
17/04 12 Huế - Đà Nẵng (đèo Phú Gia + Phước Tượng + Hải Vân) | 08 : 00 AM 113KM
18/04 13 Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ (Quảng Nam) | 08 : 00 AM 84KM
19/04 14 Vòng đua TP Tam Kỳ (Quảng Nam) | 08 : 00 AM 50KM
20/04 0 Nghỉ tự do ở Quảng Nam
21/04 15 Quảng Nam - Quảng Ngãi | 08 : 00 AM 90KM
22/04 16 Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Bình Định) | 08 : 00 AM 179KM
23/04 17 Quy Nhơn (Bình Định) - Tuy Hòa (Phú Yên) | 08 : 00 AM 94KM
24/04 18 Tuy Hòa (Phú Yên) - Nha Trang (Khánh Hòa) (đèo cả) | 08 : 00 AM 130KM
25/04 19 Đua đồng đội tính giờ tại TP Nha Trang (02 vòng x 16km) | 08 : 00 AM 32KM
26/04 0 Nghỉ tự do tại TP Nha Trang
27/04 20 Nha Trang - Đà Lạt (đèo Khánh Lê + đèo Giang Ly) | 08 : 00 AM 136KM
28/04 21 Vòng đua Hồ Xuân Hương (Đà Lạt) (10 vòng x 5,1km) | 08 : 00 AM 51KM
29/04 22 Đà Lạt - Bảo Lộc (đèo Phú Hiệp) | 08 : 00 AM 99KM
30/04 23 Bảo Lộc - TP. Hồ Chí Minh | Lễ Bế Mạc | 08 : 00 AM 155KM
Cúp truyền hình 2022

{[firstname]}