Ngày Chặng Xuất phát - đích Cự ly Kết quả
6/4 1 VÒNG ĐUA TP CAO BẰNG 45 KM
7/4 2 CAO BẰNG - LẠNG SƠN 130 KM
8/4 3 VÒNG ĐUA TẠI TP LẠNG SƠN 40 KM
9/4 4 LẠNG SƠN - HÀ NỘI 145 KM
10/4 5 VÒNG HỒ HOÀN KIẾM - HÀ NỘI 42,5 KM
11/4 6 HÀ NỘI - THANH HÓA 160 KM
12/4 7 THANH HÓA - NGHỆ AN 140 KM
13/4 0 NGHỈ TỰ DO TẠI VINH
14/4 8 ĐỒNG ĐỘI TÍNH GIỜ TẠI TX. CỬA LÒ - NGHỆ AN 40 KM
15/4 9 NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH 199 KM
16/4 10 QUẢNG BÌNH - HUẾ 160 KM
17/4 11 VÒNG TRÀNG TIỀN - PHÚ XUÂN - HUẾ 42 KM
18/4 12 HUẾ - ĐÀ NẴNG (ĐÈO HẢI VÂN) 123 KM
19/4 13 ĐÀ NẴNG - HỘI AN - QUẢNG NAM 90 KM
20/4 14 ĐUA CÁ NHÂN TÍNH GIỜ TẠI TP. TAM KỲ - QUẢNG NAM 7 KM
21/4 0 NGHỈ TỰ DO TẠI TAM KỲ
22/4 15 QUẢNG NAM - QUẢNG NGÃI - QUY NHƠN 180 KM
23/4 16 QUY NHƠN - PHÚ YÊN 110 KM
24/4 17 PHÚ YÊN - NHA TRANG (ĐÈO CẢ) 150 KM
25/4 18 NHA TRANG - PHAN RANG (ĐÈO VĨNH HY) 135 KM
26/4 0 NGHỈ TỰ DO TẠI PHAN RANG
27/4 19 PHAN RANG - ĐÀ LẠT (ĐÈO NGOẠN MỤC - ĐÈO PRENN) 123 KM
28/4 20 VÒNG ĐUA HỒ XUÂN HƯƠNG - TP. ĐÀ LẠT 51 KM
29/4 21 ĐÀ LẠT - BẢO LỘC (ĐÈO PHÚ HIỆP) 110 KM
30/4 22 BẢO LỘC - TP.HCM 163 KM
Cúp truyền hình 2020

{[firstname]}