Ngày Chặng Xuất phát - đích Cự ly Kết quả
19/05 1 VÒNG QUẢNG TRƯỜNG HỒ CHÍ MINH (NGHỆ AN) 52 KM
20/05 2 NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH 199 KM
21/05 3 QUẢNG BÌNH - HUẾ 162 KM
22/05 4 TP HUẾ : ĐUA SKI (VÒNG CẦU TRÀNG TIỀN - PHÚ XUÂN) 42 KM
23/05 5 HUẾ - ĐÀ NẴNG 113 KM
24/05 6 ĐÀ NẴNG - TAM KỲ 130 KM
25/05 7 ĐUA VÒNG QUANH THÀNH PHỐ TAM KỲ - QUẢNG NAM 50 KM
26/05 0 NGHỈ TỰ DO TẠI TP.TAM KỲ - QUẢNG NAM 0
27/05 8 TAM KỲ - QUI NHƠN 185 KM
28/05 9 QUY NHƠN - PLEIKU 167 KM
29/05 10 PLEIKU - BUÔN MÊ THUỘT 180 KM
30/05 11 ĐUA VÒNG QUANH TP. BUÔN MÊ THUỘT 32 KM
31/05 12 BUÔN MÊ THUỘT - NHA TRANG 190 KM
01/06 0 NGHỈ TỰ DO TẠI NHA TRANG
02/06 13 ĐỒNG ĐỘI TÍNH GIỜ TẠI NHA TRANG 36 KM
03/06 14 NHA TRANG - PHAN RANG 135 KM
04/06 15 PHAN RANG - ĐÀ LẠT 123 KM
05/06 16 TP ĐÀ LẠT : ĐUA SKI (VÒNG HỒ XUÂN HƯƠNG) 51 KM
06/06 17 ĐÀ LẠT - BẢO LỘC 110 KM
07/06 18 BẢO LỘC - TP. HỒ CHÍ MINH 163 KM
Cúp truyền hình 2020

{[firstname]}